Belgien: Företag bötfälls med 50 000 euro för fel i valet av dataskyddsombud

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har bötfällt ett företag med 50 000 euro för att företaget inte uppfyllde kraven för utnämning av dataskyddsombud. Det var under en utredning av en personuppgiftsöverträdelse som myndigheten upptäckte att chefen för företagets compliance, riskkontroll och internrevision var utsedd till dataskyddsombud.

Genom beslutet begränsas handlingsutrymmet för ett dataskyddsombud och det uppstår en tydlig intressekonflikt och brist på oberoende där dataskyddsombudet också är ansvarig för andra frågor i verksamheten.

Av beslutet framgår vidare att ett dataskyddsombud inte får ha personalansvar i den meningen att dataskyddsombudet har inflyttande över hur en medarbetares personuppgifter behandlas då det kan föreligga en risk för att de berörda anställda inte kan ges tillräckliga garantier om konfidentialitet i enskilda ärenden. Detta omfattar även ansvar för frågor som lönesättning, omplacering, avsked m.m.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 18/2020

Beslutsdatum: 2020-07-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.