Belgien: Finansbolag bötfälls med 100 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt ett finansbolag med 100 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in två klagomål till GBA mot finansbolaget. Klagomålen baserades på ett antal frågor som finansbolaget hämtat från kreditregistret för National Bank of Belgium. Enligt den registrerade ska finansbolaget ha lämnat ut informationen till den registrerades före detta make, som påståtts ha använt sin roll för att olagligt få tillgång till registret. Syftet med frågorna var att den registrerades före detta make ville få tillgång till ekonomisk information om den registrerade och därmed få en fördel i deras pågående skilsmässoförfarande.

Enligt GBA inträffade händelsen på grund av det faktum att finansbolaget inte vidtagit lämpliga organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig behandling. GBA beslutade därför att bötfälla finansbolaget med 100 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 56/2021

Beslutsdatum: 2021-04-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.