Belgien: Finansbolag bötfälls med 100 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt ett finansbolag med 100 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in två klagomål till GBA mot finansbolaget. Klagomålen baserades på ett antal frågor som finansbolaget hämtat från kreditregistret för National Bank of Belgium. Enligt den registrerade ska finansbolaget ha lämnat ut informationen till den registrerades före detta make, som påståtts ha använt sin roll för att olagligt få tillgång till registret. Syftet med frågorna var att den registrerades före detta make ville få tillgång till ekonomisk information om den registrerade och därmed få en fördel i deras pågående skilsmässoförfarande.

Enligt GBA inträffade händelsen på grund av det faktum att finansbolaget inte vidtagit lämpliga organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig behandling. GBA beslutade därför att bötfälla finansbolaget med 100 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 56/2021

Beslutsdatum: 2021-04-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.