Belgien: Datamäklaren Family Service bötfälls med 50 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt Family Service med 50 000 euro för brott mot artiklarna 5-7, 13, 24-25 och 28 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Beslutet gäller datamäklaren Family Service som bland annat skickar blivande mödrar presentaskar med olika rabattkuponger, produktprover och information om graviditet och förlossning. Presentartiklarna tillhandahålls av olika tredje parter till vilka Family Service överför mottagarnas kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål. Enligt Family Service ger samtliga mottagare sitt samtycke till överföringen och till efterföljande reklamåtgärder från tredje parter i förväg.

Efter att ha undersökt ett klagomål från en registrerad konstaterade GBA att Family Service överfört personuppgifter tillhörande mer än en miljon kunder, inklusive barn, till tredje parter utan att ha hämtat in ett giltigt samtycke från de registrerade. Family Service har enligt GBA inte heller tillhandahållit tillräcklig information till de registrerade om företagets behandling av personuppgifter. Därutöver har Family Service hyrt och sålt personuppgifter för ekonomisk vinning utan att informera de registrerade på ett tydligt och begripligt sätt. Sammantaget anser GBA att Family Service agerat i strid med artiklarna 5-7, 13, 24-25 och 28 i GDPR.

Vid beräkning av sanktionsavgifterna har GBA beaktat antalet inblandade registrerade, som utgjorde 21,10 procent av den belgiska befolkningen, allvaret av överträdelsen och det faktum att de berörda personuppgifterna inkluderade barn. Enligt GBA ska sanktionsavgifterna fungera som en varning för verksamheter som liknar Family Service vars affärsmodell i sig inte lever upp till reglerna i GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 13 GDPR, art. 24 GDPR, art. 25 GDPR, art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Family Service

Beslutsnummer: 04/2021

Beslutsdatum: 2021-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.