Belgien: Charleroi flygplats bötfälls med 100 000 euro för olaglig behandling av hälsouppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), har bötfällt Charleroi flygplats med 100 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 5.1 (b), 6.1 (c), 6.3, 9.2 (i), 12.1, 13.1 (c), 13.2 (e), 35.1 och 35.7 i dataskyddsförordningen (GDPR). Böterna utfärdades i samband med beslut mot Zaventem flygplats och Ambuce Rescue Team.

Av beslutet framgår att GBA inlett en utredning mot flygplatsen efter att media rapporterat om temperaturövervakning av personer på flygplatsen. På grund av Covid-19-pandemin använde flygplatsen värmekameror för att filtrera bort personer med kroppstemperaturer över 38 grader. De som filtrerades bort fick sedan svara på frågor om eventuella symptom på coronavirus.

Enligt GBA hade flygplatsen inte någon giltig rättslig grund för att behandla dessa hälsouppgifter. Hälsouppgifter utgör enligt GBA känsliga uppgifter enligt artikel 9 GDPR och får endast behandlas i undantagsfall i enlighet med artikel 9.2 GDPR. Ett sådant undantagsfall är behandling på grund av allmänintresse på folkhälsoområdet. För detta måste dock behandlingen grundas på en tydlig rättslig norm. I det aktuella fallet baserades behandlingen enligt GBA på ett protokoll som inte uppfyllde förordningens krav. Flygplatsen har därför behandlat uppgifterna i strid med artiklarna 6.1 (c), 6.3 och 9.2 (i) GDPR.

Under utredningen fann GBA dessutom brister i den konsekvensbedömning avseende dataskydd som flygplatsen genomfört, vilket innebär överträdelser av artiklarna 35.1 och 35.7 GDPR. Därutöver har flygplatsen inte på ett korrekt sätt informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter, vilket strider mot artiklarna 12.1, 13.1 (c), 13.2 (e) GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 35 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: Charleroi flygplats

Beslutsnummer: 47/2022

Beslutsdatum: 2022-04-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.