Belgien: Bank bötfälls med 75 000 euro för intressekonflikt hos dataskyddsombudet

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), har bötfällt en bank med 75 000 euro för brott mot artikel 38.6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att GBA identifierat en intressekonflikt när det gäller dataskyddsombudet. Förutom sitt arbete som dataskyddsombud var personen också chef för en avdelning som han var tvungen att rapportera till i sin egenskap av dataskyddsombud. GBA ansåg att detta utgjorde en överträdelse av artikel 38.6 GDPR och bötfällde banken med 75 000 euro.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 38 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 141/2021

Beslutsdatum: 2021-01-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.