Belgien: Bank bötfälls med 75 000 euro för intressekonflikt hos dataskyddsombudet

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), har bötfällt en bank med 75 000 euro för brott mot artikel 38.6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att GBA identifierat en intressekonflikt när det gäller dataskyddsombudet. Förutom sitt arbete som dataskyddsombud var personen också chef för en avdelning som han var tvungen att rapportera till i sin egenskap av dataskyddsombud. GBA ansåg att detta utgjorde en överträdelse av artikel 38.6 GDPR och bötfällde banken med 75 000 euro.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 38 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 141/2021

Beslutsdatum: 2021-01-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.