Belgien: Bank bötfälls med 75 000 euro för intressekonflikt hos dataskyddsombudet

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), har bötfällt en bank med 75 000 euro för brott mot artikel 38.6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att GBA identifierat en intressekonflikt när det gäller dataskyddsombudet. Förutom sitt arbete som dataskyddsombud var personen också chef för en avdelning som han var tvungen att rapportera till i sin egenskap av dataskyddsombud. GBA ansåg att detta utgjorde en överträdelse av artikel 38.6 GDPR och bötfällde banken med 75 000 euro.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 38 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 141/2021

Beslutsdatum: 2021-01-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.