Belgien: Ambuce Rescue Team bötfälls med 20 000 euro för olaglig behandling av hälsouppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), har bötfällt Ambuce Rescue Team med 20 000 euro för överträdelse av artiklarna 5, 6 och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR). Böterna utfärdades i samband med beslut mot Zaventem flygplats och Charleroi flygplats.

Av beslutet framgår att GBA inlett en utredning mot flygplatserna Zaventem och Charleroi efter att media rapporterat om temperaturövervakning av personer. På grund av Covid-19-pandemin använde flygplatserna värmekameror för att filtrera bort personer med kroppstemperaturer över 38 grader. De som filtrerades bort fick sedan svara på frågor om eventuella symptom på coronavirus. I denna process tillhandahöll Ambuce Rescue Team frågeformulären.

Enligt GBA fanns inte någon giltig rättslig grund för att behandla dessa hälsouppgifter. Hälsouppgifter utgör enligt GBA känsliga uppgifter enligt artikel 9 GDPR och får endast behandlas i undantagsfall i enlighet med artikel 9.2 GDPR. Ett sådant undantagsfall är behandling på grund av allmänintresse på folkhälsoområdet. För detta måste dock behandlingen grundas på en tydlig rättslig norm. I det aktuella fallet baserades behandlingen enligt GBA på ett protokoll som inte uppfyllde förordningens krav. Ambuce Rescue Team har därför behandlat uppgifterna i strid med artiklarna 6 och 9 GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Ambuce Rescue Team

Beslutsnummer: 48/2022

Beslutsdatum: 2022-04-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.