Search
Close this search box.

Belgien: Ambuce Rescue Team bötfälls med 20 000 euro för olaglig behandling av hälsouppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), har bötfällt Ambuce Rescue Team med 20 000 euro för överträdelse av artiklarna 5, 6 och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR). Böterna utfärdades i samband med beslut mot Zaventem flygplats och Charleroi flygplats.

Av beslutet framgår att GBA inlett en utredning mot flygplatserna Zaventem och Charleroi efter att media rapporterat om temperaturövervakning av personer. På grund av Covid-19-pandemin använde flygplatserna värmekameror för att filtrera bort personer med kroppstemperaturer över 38 grader. De som filtrerades bort fick sedan svara på frågor om eventuella symptom på coronavirus. I denna process tillhandahöll Ambuce Rescue Team frågeformulären.

Enligt GBA fanns inte någon giltig rättslig grund för att behandla dessa hälsouppgifter. Hälsouppgifter utgör enligt GBA känsliga uppgifter enligt artikel 9 GDPR och får endast behandlas i undantagsfall i enlighet med artikel 9.2 GDPR. Ett sådant undantagsfall är behandling på grund av allmänintresse på folkhälsoområdet. För detta måste dock behandlingen grundas på en tydlig rättslig norm. I det aktuella fallet baserades behandlingen enligt GBA på ett protokoll som inte uppfyllde förordningens krav. Ambuce Rescue Team har därför behandlat uppgifterna i strid med artiklarna 6 och 9 GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Ambuce Rescue Team

Beslutsnummer: 48/2022

Beslutsdatum: 2022-04-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.