Belgien: Google Belgium bötfälls med 600 000 euro för brott mot rätten till radering

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har bötfällt Google Belgium SA med 600 000 euro, myndighetens högsta böter hittills, för att inte ha respekterat en belgisk medborgares rätt att bli bortglömd.

Den belgiska medborgaren, som är en offentlig person i Belgien, bad Google att ta bort sökresultat relaterade till hans namn från sökmotorn då sökresultaten var allvarligt skadliga för hans rykte. Några av de sidor han ville se raderade hade politisk koppling, andra sidor innehöll ogrundade klagomål om trakasserier. Därutöver ansåg den den belgiska medborgaren att formerna för att begära radering inte var tillräckligt tydliga avseende Googles personuppgiftsansvar.

GBA ansåg att vissa artiklar som rörde den belgiska medborgarens relation till vissa politiska partier var av allmänt intresse och skulle därför finnas kvar i sökmotorn. Däremot ansåg GBA att artiklar rörande ogrundade klagomål om trakasserier riskerade att ha allvarliga återverkningar för individen varför Google agerat felaktigt när företaget avslog begäran om radering.

Som resultat bötfällde GBA Google med 500 000 euro för brott mot artiklarna 17.1 a och 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR ), samt 100 000 euro för brott mot artikel 12.1.4 i GDPR.

Vidare beslutade GBA att Google dels skulle ta bort de berörda sökresultaten, dels att inom två månader efter beslutets utfärdande, anpassa företagets former avseende begäran om radering, för att på så sätt ge registrerade mer klarhet om vilken del av företaget som är personuppgiftsansvarig för de olika behandlingsaktiviteterna.

I fråga om den belgiska GBA:s jurisdiktion fann myndigheten att, trots att Google hävdat att klagomålet inte haft någon grund då det väcktes mot Google Belgium samtidigt som Google LLC är personuppgiftsansvarig, var aktiviteterna hos Google Belgium och Google LLC ofördelaktigt sammanlänkade varför Google Belgium som ett resultat av detta blev ansvarig för behandlingen.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 17 GDPR

Sanktionsavgift: 600 000 euro

Mottagare: Google Belgium SA

Beslutsnummer: 37/2020

Beslutsdatum: 2020-07-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.