Belgien: 10 000 euro i böter för brott mot samtyckeskraven i GDPR

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en icke namngiven svarande med 10 000 euro för brott mot artiklarna 6.1, 12.3 och 21.1 (j) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad inkommit med ett klagomål om att den icke namngivne svarande publicerat den registrerades för- och efternamn på svarandes Facebook Fan Page utan ett samtycke. Efter att GBA utrett ärendet fann myndigheten att svaranden brutit mot artikel 6.1 GDPR då man behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund. Vidare ansåg GBA att svaranden, genom att inte agera på den registrerades rätt att invända eller vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa kommunikationen med den registrerade efter utövandet av dennes rättigheter, även brutit mot artiklarna 12.3 och 21.1 (j) GDPR. Mot bakgrund av detta beslutade GBA att svarande skulle betala 10 000 euro i sanktionsavgifter.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-03-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.