Belgien: 10 000 euro i böter för brott mot samtyckeskraven i GDPR

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en icke namngiven svarande med 10 000 euro för brott mot artiklarna 6.1, 12.3 och 21.1 (j) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad inkommit med ett klagomål om att den icke namngivne svarande publicerat den registrerades för- och efternamn på svarandes Facebook Fan Page utan ett samtycke. Efter att GBA utrett ärendet fann myndigheten att svaranden brutit mot artikel 6.1 GDPR då man behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund. Vidare ansåg GBA att svaranden, genom att inte agera på den registrerades rätt att invända eller vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa kommunikationen med den registrerade efter utövandet av dennes rättigheter, även brutit mot artiklarna 12.3 och 21.1 (j) GDPR. Mot bakgrund av detta beslutade GBA att svarande skulle betala 10 000 euro i sanktionsavgifter.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-03-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.