Belgien: 10 000 euro i böter för brott mot samtyckeskraven i GDPR

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en icke namngiven svarande med 10 000 euro för brott mot artiklarna 6.1, 12.3 och 21.1 (j) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad inkommit med ett klagomål om att den icke namngivne svarande publicerat den registrerades för- och efternamn på svarandes Facebook Fan Page utan ett samtycke. Efter att GBA utrett ärendet fann myndigheten att svaranden brutit mot artikel 6.1 GDPR då man behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund. Vidare ansåg GBA att svaranden, genom att inte agera på den registrerades rätt att invända eller vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa kommunikationen med den registrerade efter utövandet av dennes rättigheter, även brutit mot artiklarna 12.3 och 21.1 (j) GDPR. Mot bakgrund av detta beslutade GBA att svarande skulle betala 10 000 euro i sanktionsavgifter.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-03-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.