Search
Close this search box.

Aktuellt: Uppdaterat kursinnehåll med anledning av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för USA

EU-kommissionen har fattat beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Beslutet innebär att överföringar som sker till företag som omfattas av EU-US Data Privacy Framework nu kan ske utan att lämpliga skyddsåtgärder behöver vidtas enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom EU-US Data Privacy Framework införs nya bindande säkerhetsåtgärder för att åtgärda alla de problem som EU-domstolen har tagit upp i Schrems II-domen, bland annat genom att de amerikanska underrättelsemyndigheternas tillgång till uppgifter från EU begränsas till vad som är nödvändigt och proportionerligt och genom att en dataskyddsdomstol inrättas som EU-medborgare kan vända sig till. 

Med anledning av EU-kommissionens beslut har vi uppdaterat kursinnehållet i vår populära kurs GDPR – Molntjänster och tredjelandsöverföringar (distanskurs). Förutom att ge en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar, kommer vi diskutera dataskyddsförordningens regler för tredjelandsöverföringar vid användning av amerikanska molntjänster, innehållet i EU-US Data Privacy Framework och vad en användning av ramverket innebär i detalj.

Nästa kurstillfälle är den 21 september 2023, kl. 09.30-11.30. 

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Kurserna blir snabbt fullbokade varför vi rekommenderar att du bokar din plats redan idag!

Mer information

Källa: Kursbeskrivning, Boka kurs

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå molntjänstkurs med oss!

Alla använder molntjänster, men är det lagligt? Kan man använda amerikanska molntjänster på ett rättssäkert sätt? Och vad är en molntjänst egentligen och hur funkar tekniken? Vilka regler gäller vid utveckling, upphandling och användning av molntjänster? 

Välkommen till vår högaktuella kurs som ger dig en introduktion till juridiska frågor rörande molntjänster under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Under kursen går vi igenom några av de viktigaste juridiska rättigheterna och skyldigheterna som gäller för leverantörer och användare av molntjänster. Kursen täcker de viktigaste rättsliga ramarna för molntjänster, inklusive molnavtal, cybersäkerhet, artificiell intelligens, dataskydd, offentlighet och sekretess, immateriella rättigheter och mycket mer. Vi kommer att också lära dig att identifiera och bedöma risker med molntjänster och att visa exempel på möjliga juridiska och tekniska lösningar.