Aktuellt: Uppdaterat kursinnehåll med anledning av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för USA

EU-kommissionen har fattat beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Beslutet innebär att överföringar som sker till företag som omfattas av EU-US Data Privacy Framework nu kan ske utan att lämpliga skyddsåtgärder behöver vidtas enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom EU-US Data Privacy Framework införs nya bindande säkerhetsåtgärder för att åtgärda alla de problem som EU-domstolen har tagit upp i Schrems II-domen, bland annat genom att de amerikanska underrättelsemyndigheternas tillgång till uppgifter från EU begränsas till vad som är nödvändigt och proportionerligt och genom att en dataskyddsdomstol inrättas som EU-medborgare kan vända sig till. 

Med anledning av EU-kommissionens beslut har vi uppdaterat kursinnehållet i vår populära kurs GDPR – Molntjänster och tredjelandsöverföringar (distanskurs). Förutom att ge en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar, kommer vi diskutera dataskyddsförordningens regler för tredjelandsöverföringar vid användning av amerikanska molntjänster, innehållet i EU-US Data Privacy Framework och vad en användning av ramverket innebär i detalj.

Nästa kurstillfälle är den 21 september 2023, kl. 09.30-11.30. 

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Kurserna blir snabbt fullbokade varför vi rekommenderar att du bokar din plats redan idag!

Mer information

Källa: Kursbeskrivning, Boka kurs

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.