Aktuellt: Uppdaterat kursinnehåll med anledning av DPC:s beslut att förbjuda Meta att överföra personuppgifter till USA med stöd av SCC

Data Protection Commission (DPC) har nyligen beslutat att bötfälla Meta Platforms Ireland Limited med 1,2 miljarder euro för olaglig överföring av personuppgifter från EU/EES till USA i samband med tillhandahållandet av företagets Facebook-tjänst.

I beslutet konstateras att Meta Ireland brutit mot artikel 46.1 dataskyddsförordningen (GDPR) då företaget fortsatt att överföra personuppgifter från EU/EES till USA efter det att EU-domstolens dom i Schrems II-målet avkunnats. Även om Meta Ireland genomfört dessa överföringar på grundval av de uppdaterade standardavtalsklausulerna som antogs av EU-kommissionen 2021, konstaterar DPC att dessa arrangemang inte avhjälper de risker för de registrerades grundläggande rättigheter och friheter som identifierats av EU-domstolen i Schrems II-målet.

Med anledning av DPC:s beslut har vi uppdaterat kursinnehållet i vår populära kurs GDPR – Molntjänster och tredjelandsöverföringar (distanskurs). Förutom att ge en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster, kommer vi diskutera dataskyddsförordningens regler för tredjelandsöverföringar vid användning av amerikanska molntjänster, innebörden av Schrems II-målet och det senaste beslutet från DPC i detalj.

Nästa kurstillfälle är den 1 juni 2023, kl. 09.30-11.30. 

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Kurserna blir snabbt fullbokade varför vi rekommenderar att du bokar din plats redan idag!

Mer information

Källa: Kursbeskrivning, Boka kurs

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.