Aktuellt: TechLaw pratar på Dagar om Lagar 2020

Svensk förening för medicinsk informatik (SMFI) arrangerar i samarbete med avdelningen för Vårdens digitalisering vid Västra Götalandsregionen konferensen Dagar om lagar, 5-6 november 2020, som behandlar juridik och IT samt arkiv- och forskningsfrågor inom vården. Föredragshållare under konferensen kommer från bland annat kommuner och regioner, AI Sweden, Datainspektionen och Google. TechLaws Sebastian Berg kommer i egenskap av dataskyddsombud för Region Halland och expert inom tekniska och juridiska dataskyddsfrågor hålla en presentation om datadelning inom vården.

Läs mer om konferensen här.   

Har du frågor om juridik och IT inom vården, kontakta Sebastian Berg här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.