Aktuellt: TechLaw är medförfattare till ny handbok för informationsdriven vård

AI Sweden har tillsammans med ett stort antal partners lanserat en ny handbok om hur Sverige kan ställa om till informationsdriven och individanpassad vård. Den nya handboken syftar till att vägleda organisationer inom sjukvård och hälsa i hur de kan använda AI och datadrivna arbetssätt för att mer effektivt kunna nyttja vårdens resurser och hjälpa fler människor till bättre hälsa.

Handboken är resultatet av ett samarbete mellan AI Sweden och ett stort antal partners runtom i Sverige såsom Vinnova, Region Halland, Högskolan i Halmstad, SKR Sveriges Kommuner och Regioner samt Karolinska Universitetssjukhuset. Den är medförfattad av 13 seniora experter inom olika områden, däribland TechLaws Sebastian Berg och Carina Sigridsson.

I handboken beskrivs beprövade lösningar som fungerar i klinisk verksamhet och som demonstrerar hur man har hanterat regelverk, personlig integritet, ledarskap med mera för att med hjälp av ett datadrivet arbete skapa värde för patienten. Handboken är baserad på erfarenheterna från vårdaktörer som redan har gått igenom denna AI-implementeringsprocess och tack vare dessa insikter slipper andra aktörer att återuppfinna hjulet genom att lära från de som har gått före och visar vägen.

Läs mer om handboken här.

Ladda ner en digital version av handboken här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.