Aktuellt: Platser kvar på vår nya distanskurs om NIS 2-direktivet och cybersäkerhet i praktiken

Cybersäkerhetsriskerna ökar stadigt, inte minst på grund av en snabb och dynamisk utveckling av nya cyberhot. Samtidigt ställer det nya NIS 2-direktivet (NIS 2) långtgående krav på cybersäkerhet. Därutöver skärps säkerhetskraven och antalet aktörer som omfattas av kraven jämfört med det gamla NIS-direktivet ökar. Hur vet du om din verksamhet omfattas av det nya NIS 2-direktivet och vilka krav som gäller?

Välkommen att anmäla dig till vår nyinsatta kurs NIS 2-direktivet – cybersäkerhet i praktiken (distanskurs). Kursen är två timmar och hålls den 30 maj 2023, kl. 09.30-11.30 via digital länk.

Kursen behandlar de viktigaste reglerna i NIS 2-direktivet och ökar din kunskap om hur din organisation kan uppfylla kraven i praktiken. Kursen hjälper dig även att bedöma om NIS 2-direktivet gäller för din verksamhet. Vi diskuterar regelverket ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv för att ge dig en helhetsbild av kravens innebörd för din verksamhet. Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med frågor avseende cybersäkerhet och informationssäkerhet, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta NIS 2-direktivets krav i praktiken.

Passa på att boka en plats redan idag!

Mer information

Länk: NIS 2-direktivet – cybersäkerhet i praktiken (distanskurs)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.