Aktuellt: Platser kvar på vår distanskurs om informationssäkerhet och personuppgifter

Säkerhetsrisker för personuppgifter ökar stadigt, inte minst på grund av nya cyberhot. Samtidigt ställer dataskyddsförordningen (GDPR) långtgående krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter. Därutöver skärps kraven löpande genom ny rättspraxis och nya riktlinjer från dataskyddsmyndigheter. Hur vet du vilka krav som gäller för din organisation?

Välkommen att boka din plats på GDPR – Informationssäkerhet och personuppgifter (distanskurs). Kursen är två timmar och hålls den 27 april 2023, kl. 09.30-11.30 via digital länk.

Kursen ger dig en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter och en genomgång av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Vi förklarar även hur åtgärderna bör dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Kursen kräver inga tekniska förkunskaper. Detta innebär att vi förklarar kraven på en allmän nivå.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med frågor avseende informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta dataskyddsförordningens krav i praktiken.

Passa på att boka en plats redan idag!

Mer information

Länk: GDPR – Informationssäkerhet och personuppgifter (distanskurs)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.