Search
Close this search box.

Aktuellt: Ny heldagskurs om grunderna i NIS 2-direktivet på plats i Stockholm

NIS 2-direktivet träder i kraft i oktober 2024 och aktörer som berörs behöver vidta åtgärder i god tid för att säkerställa regelefterlevnad. Välkommen till vår nyinsatta heldagskurs Cybersäkerhet – Grundkurs i NIS 2-direktivet (Stockholm) under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Kursen ger dig en grundlig genomgång av reglerna i NIS 2-direktivet och ökar din kunskap om hur din organisation kan uppfylla kraven i praktiken. Kursen hjälper dig även att bedöma om NIS 2-direktivet gäller för din verksamhet. Vi diskuterar regelverket ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv för att ge dig en helhetsbild av kravens innebörd för din verksamhet.

Under kursen kommer du att delta i olika aktiviteter som till exempel fallstudier och grupparbeten. Vi kommer bland annat genomföra en praktisk gruppövning där deltagarna får arbeta med ett konkret fall om upphandling av en leverantör med fokus på frågor som rör säkerhet i leveranskedjan. Genom denna aktivitet får du öva på att identifiera rättsliga frågor och risker som behöver beaktas och analyseras i ett sådant fall. Du får också träna på att identifiera relevanta åtgärder som kan användas för att hantera frågorna och minimera riskerna. Kursdeltagarna får tillsammans välja vilket typ av leverantör som ska läggas till grund för den praktiska övningen. Dagen avrundas med en genomgång av gruppernas slutsatser.

Kursen hålls på plats i Stockholm den 25 april 2024, kl. 09.00-16.00. 

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Kurserna blir snabbt fullbokade varför vi rekommenderar att du bokar din plats redan idag!

Mer information

Källa: Kursbeskrivning, Boka kurs

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.