Aktuellt: Ny distanskurs om Cyber Resilience Act

Cybersäkerhet blir allt viktigare. Konsumenter, företag och myndigheter drabbas allt oftare av cyberattacker där angripare utnyttjar sårbarheter i uppkopplade produkter och leveranskedjor. Konsekvenserna av en cyberattack kan vara förödande för de som drabbas.

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till en ny lag som reglerar cybersäkerhet för produkter med digitala element, Cyber Resilience Act (Cyberresiliensakten). Lagen kommer att gälla för ett stort antal produkter med digitala element av olika slag som exempelvis uppkopplade bilar, mikroprocessorer och webbläsare. Därutöver planeras lagen gälla under hela produkternas livscykel.

Välkommen att anmäla dig till vår nyinsatta kurs Cybersäkerhet – Introduktion till Cyber Resilience Act (distanskurs). Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i Cyber Resilience Act och ökar din kunskap om hur din organisation kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att vara förberedd för framtida utvecklingar på området och fatta välinformerade beslut. Du får också lära dig om viktiga begrepp som exempelvis cybersäkerhet, produkter med digitala element och bedömning av överensstämmelse.

Första kurstillfället är den 11 april 2024, kl. 09.30-11.30. 

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Kurserna blir snabbt fullbokade varför vi rekommenderar att du bokar din plats redan idag!

Mer information

Källa: Kursbeskrivning, Boka kurs

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.