Aktuellt: Ny distanskurs om cookies och liknande teknologier

Cookies och liknande teknologier är ett hett ämne, inte minst på grund av en upptrappad tillsyn av olika dataskyddsmyndigheter runt om i Europa. I många fall kräver användning av cookies ett aktivt samtycke från användaren. En på förhand ikryssad ruta räcker alltså inte. Samtidigt finns undantag från samtyckeskravet för en viss typ av cookies som är absolut nödvändiga. Vad är det som gäller?

Välkommen att anmäla dig till vår nyinsatta kurs GDPR – Cookies och liknade teknologier (distans). Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för cookies och liknande teknologier enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och annan relevant lagstiftning. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att implementera en lagenlig cookie-lösning. Kursens tyngdpunkt ligger på inhämtning av giltiga samtycken och efterlevnad av de tillhörande informationskraven.

Nästa kurstillfälle är den 31 maj 2022, kl. 10.00-11.30. 

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Kurserna blir snabbt fullbokade varför vi rekommenderar att du bokar din plats redan idag!

Läs mer kursen här.

Anmäl dig till kursen här.

Läs mer om våra andra kurser här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.