Aktuellt: Ny distanskurs om automatiserat beslutsfattande inom offentlig sektor

Automatiserat beslutsfattande innebär stora möjligheter för effektivisering av offentliga verksamheter i samband med digitalisering, inte minst vid användning artificiell intelligens (AI). Samtidigt kan användning av automatiserat beslutsfattande inom offentliga verksamheter leda till särskilda risker för medborgare. Därutöver omfattas sådan användning av särskilda rättsliga krav, däribland dataskyddsförordningen (GDPR), förvaltningslagen och kommunallagen. Vilka är de viktigaste riskerna och reglerna som offentliga verksamheter behöver tänka på vid användning av automatiserat beslutsfattande?

Välkommen att anmäla dig till vår nyinsatta kurs GDPR – Automatiserat beslutsfattande inom offentlig sektor (distanskurs). Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för användning av automatiserat beslutsfattande inom offentliga verksamheter som till exempel statliga myndigheter, regioner och kommuner. Kursen ökar din kunskap om hur offentliga verksamheter kan använda automatiserat beslutsfattande på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välinformerade beslut.

Första kurstillfället är den 23 mars 2023, kl. 10.00-11.30. 

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Kurserna blir snabbt fullbokade varför vi rekommenderar att du bokar din plats redan idag!

Mer information

Kursbeskrivning, Boka kurs

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.