Aktuellt: Nu kan du nå oss via krypterad e-post

Trots att e-post har dödförklarats återupprepade gånger är denna kommunikationsform fortsatt nödvändig. De flesta företag, myndigheter och organisationer använder e-post för att kommunicera och skicka dokument till interna och externa mottagare. Samtidigt är e-post en osäker kommunikationsform om man inte vidtar ytterligare åtgärder.

Vi använder Transport Layer Security (“TLS”) för att säkerställa transportkryptering av e-post som tas emot av oss (detta förutsätter att även du som avsändare använder TLS). TLS skyddar dock inte mot alla typer av angrepp och skyddar inte heller mot e-postleverantörers åtkomst till innehållet i meddelandet.

För att tillhandahålla ett extra lager av skydd till våra kunder har TechLaw implementerat Pretty Good Privacy (“PGP”). PGP använder genomgående kryptering som säkerställer att ingen annan än avsändaren och mottagaren kan ta del av innehållet i ett meddelande. Använd gärna PGP om du vill skicka oss konfidentiell information.

Du kan hitta våra publika PGP-nycklar i PGP:s globala key directories. För att du ska kunna verifiera att du har hittat våra PGP-nycklar publicerar vi även våra PGP fingerprints nedan.

Carina Sigridsson
E-post: carina@techlaw.se
PGP fingerprint: B869 C5B3 E2C0 FB36 D214  4668 46F0 44A2 8B68 EA01

Sebastian Berg
E-post: sebastian@techlaw.se
PGP fingerprint: 3A0C 4C23 B8F8 F22E 3CF2  308E 0677 DE98 ED19 0241

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.