Aktuellt: Boka en av de sista platserna på vår kurs om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Den snabba tekniska utvecklingen inom området molntjänster har lett till en ökad komplexitet vid behandling av personuppgifter där flera olika aktörer deltar i en personuppgiftsbehandling. En central fråga är vilken eller vilka av dessa aktörer som blir personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen, när ett gemensamt personuppgiftsansvar aktualiseras och när en aktör ska klassas som personuppgiftsbiträde i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Den 1 december 2022, kl. 10.00-11.30 håller vi nästa omgång av kursen GDPR – Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde (distanskurs). Kursen ger dig en genomgång av dataskyddsförordningens regler för att bedöma om en aktör som behandlar personuppgifter ska klassas som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och i vilka situationer ett gemensamt personuppgiftsansvar aktualiseras. Innehållet baseras på olika tillsynsmyndigheters vägledningar och beslut, rättspraxis från EU-domstolen och rättspraxis från nationella domstolar.

Kursen riktar sig till alla som behöver utreda eller bedöma huruvida en aktör är personuppgiftsansvarig, gemensamt personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta ansvarsförhållanden som kan vara relevanta för din organisation.

Passa på att boka en av de sista platserna redan idag!

Mer information

Källa: GDPR – Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde (distanskurs)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.