Aktuellt: Boka en av de sista platserna på vår kurs om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Den snabba tekniska utvecklingen inom området molntjänster har lett till en ökad komplexitet vid behandling av personuppgifter där flera olika aktörer deltar i en personuppgiftsbehandling. En central fråga är vilken eller vilka av dessa aktörer som blir personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen, när ett gemensamt personuppgiftsansvar aktualiseras och när en aktör ska klassas som personuppgiftsbiträde i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Den 1 december 2022, kl. 10.00-11.30 håller vi nästa omgång av kursen GDPR – Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde (distanskurs). Kursen ger dig en genomgång av dataskyddsförordningens regler för att bedöma om en aktör som behandlar personuppgifter ska klassas som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och i vilka situationer ett gemensamt personuppgiftsansvar aktualiseras. Innehållet baseras på olika tillsynsmyndigheters vägledningar och beslut, rättspraxis från EU-domstolen och rättspraxis från nationella domstolar.

Kursen riktar sig till alla som behöver utreda eller bedöma huruvida en aktör är personuppgiftsansvarig, gemensamt personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta ansvarsförhållanden som kan vara relevanta för din organisation.

Passa på att boka en av de sista platserna redan idag!

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.