Search
Close this search box.

Spanien: Farmun bötfälls med 1 000 euro för olaglig kamerabevakning på sin fasad och plats dit allmänheten har tillträde

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Farmun S.L med 1 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Farmun installerat en bevakningskamera på sin fasad, som bland annat täckte plats dit allmänheten har tillträde samt det allmänna trafikområdet. Det fanns inte heller någon skylt som informerade om behandlingen.

AEPD konstaterade att Farmun gjort sig skyldig till överträdelser av principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och personuppgiftsansvarigas informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR.

Utöver sanktionsavgifter förelade AEPD Farmun att inom 30 dagar från mottagandet av beslutet antingen ta bort eller omorientera bevakningskameran.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: Farmun S.L.

Beslutsnummer: PS/00276/2023

Beslutsdatum: 2023-12-06

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.