100 000 euro i böter för bristande information om registrerades rättigheter

Den finska tillsynsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto har beslutat att det ledande post- och logistikföretaget Posti Oy ska betala 100 000 euro i böter för sina brister med att tillhandahålla information till de registrerade i samband med Postis byte av adresstjänster.

Postis bristande behandling uppmärksammades av flera klagomål (mellan åren 2017-2019) av personer som hade använt Postis byte av adresstjänster. Enligt klagomålen började de få direktmarknadsföring från olika företag efter att ha lämnat sin adressändring till Posti.

I sitt beslut uppgav tillsynsmyndigheten att Posti inte hade uppfyllt kravet på att tillhandahålla tillräcklig information i sin ändring av adresstjänster, särskilt när det gäller de registrerades rättigheter att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Vidare noterade tillsynsmyndigheten att Posti misslyckats med att tillhandahålla information till de registrerade i tid, dvs vid den tidpunkt då deras personuppgifter erhölls.

Posti lämnade information om rätten att invända endast för kunder som hade köpt ytterligare tjänster från Posti. I detta avseende betonade tillsynsmyndigheten att Posti inte borde ha ställt de registrerade i en ojämlik ställning när det gäller förverkligandet av rätten till integritet och dataskydd, baserat på om någon har köpt ytterligare tjänster eller inte.

Överträdelsen gällde ungefär 161 000 kunder hos Posti under 2019.

Intressant nog konstaterade tillsynsmyndigheten att det kunde ha utfärdat en ännu högre böter för överträdelsen i fråga. Tillsynsmyndigheten drog emellertid slutsatsen att böterna som utfärdats i ärendet är effektiva, proportionella och avskräckande.

Posti har meddelat att det kommer att överklaga beslutet.

Ta del av den finska tillsynsmyndighetens beslut här.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig med att tillgodose de registrerades rättigheter och ger tips och råd om vad som gäller vid delning av personuppgifter. Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad du behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

– Sebastian Berg, , 070 403 03 53

Söker du en expert inom IT, teknik och digitalisering?